Wyszukiwarka

  /  Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.perler-design.pl zwana dalej “Sklepem”.

Właścicielem Strony oraz Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Katarzyna Szyc, Parkowa 23/12, 58-100 Świdnica, NIP: 8842719405
Perler Design dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

Definicje:

Administrator – oznacza Katarzyna Szyc, NIP: 8842719405, która świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Sklep – oznacza serwis internetowy lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.perler-design.pl

Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Sklep

Klient – osoba fizyczna, która zawarła z Administratorem pisemną umowę sprzedaży.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Sklepie, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane, zarządza nimi oraz publikuje je zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami prywatności. W Koncie dostępna jest historia transakcji Klienta oraz saldo punktów w programie lojalnościowym.

I. Jak zbieram dane?

1. Perler Design zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej łącznie jako Klienci.

2.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku złożenia zamówienia lub rejestracji w Sklepie.

3.W przypadku rejestracji zamówienia lub rejestracji w Sklepie, Klient podaje następujące dane:

a) imię i nazwisko

b) adres e-mail

c) adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);

d) dane płatnika (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);

e) numer telefonu

f) w przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

4.W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze sklepem (wiadomość elektroniczna, telefon itp.) przekazywane są następujące informacje:

a) adres e-mail;

b) imię i nazwisko;

c) adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);

d) dane płatnika (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);

e) numer telefonu

f) w przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

5.Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

6.Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

II. Jak wykorzystuję zebrane dane?

1.W przypadku dokonania zamówienia w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia konta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia.

W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej: KPCG sp. z o.o. , UPS Polska Sp. z o. o.-, Magnat Net Sp. z o.o. Sp. k.

2.W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez system:

c)operatora płatniczego, z którymi Administrator nawiąże współpracę w celu otrzymania kwoty należności za zakupione przez Klienta towary.

d) jeżeli Użytkownik lub Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na podany przez adres e-mail lub nr telefonu, Administrator będzie wykorzystywać jego Dane osobowe do wysyłki informacji handlowej.

3.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

4.Procedura reklamacyjna

Administrator przetwarza Dane osobowe Klienta w celu przeprowadzania procesu reklamacyjnego. W tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji Klienta.

5.Administrator przetwarza dane osobowe klienta w celach marketingowych: w kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących Cię treściach (usługa Newsletter). W przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach usługi Newsletter – podstawą prawną przetwarzania, w tym Profilowania, jest uzasadniony interes Administratora w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newslettera.

III. Sklepy Społecznościowe

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających jego konto prowadzone w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Google Plus). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem konta, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń oraz usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki.

IV. Mechanizm cookies, adres IP

1.Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Perler Design na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój “czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Perler Design produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2.Perler Design wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne- po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

b) Cookies trwałe- są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych pozwalających na poprawne działanie Sklepu i jego funkcji.

3. Perler Design wykorzystuje cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

b)analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

5. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer;

b) przeglądarka Mozilla Firefox;

c) przeglądarka Chrome;

d) przeglądarka Safari;

e) przeglądarka Opera.

6. Perler Design może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Perler Design przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.

V. Dostęp do danych

1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie właścicielka Perler Design Katarzyna Szyc.

2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: “Jak wykorzystujemy zebrane dane?”

3. Perler Design zapewnia Klientom, którzy posiadają Konto Klienta, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta Klienta w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Perler Design może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Perler Design roszczeń od danego Klienta.

4. W przypadku subskrypcji Newslettera mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji

VI. Zabezpieczenia

1.Perler Design stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Perler Design zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

2. Perler Design stosuje zabezpieczenie w postaci certyfikatu bezpieczeństwa SSL danych osobowych.

VII. Prawa użytkowników

W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

a) dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,

b) usunięcia,

c) cofnięcia zgody,

d) ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

h) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych Użytkownik do celów marketingu bezpośredniego, w tym Profilowania.

Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych osobowych możliwe jest w dowolnym momencie, poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@perler-design.pl

Administrator dołoży wszelkich starań aby zrealizować zgłoszone przez Użytkownika i Klienta żądania oraz udzielić odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące ich Danych osobowych nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania. W tym terminie Administrator udzieli odpowiedzi lub poinformuje o wydłużeniu terminu i wyjaśni przyczyny. Jeżeli Administrator będzie mieć wątpliwości co do tego kto zgłasza określone żądanie, wówczas może zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.

VIII. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Administratorem umowy sprzedaży, w związku z którą dane osobowe są przetwarzane, a następnie w czasie niezbędnym do realizacji roszczeń reklamacyjnych Klienta, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi.

2. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika lub Klienta żądania usunięcia Konta w Sklepie Administrator może przetwarzać jego Dane osobowe w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko niemu.

3. W przypadku uzyskania przez Klienta rabatu lojalnościowego związanego z regularnym dokonywaniem zakupów w Sklepie, Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez czas nieokreślony w celu umożliwienia dalszego naliczania rabatu.

4. Dane osobowe Klienta utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

5. Dane osobowe Użytkownika Sklepu przekazane poprzez formularze Administrator będzie przetwarzać tak długo, jak długo Użytkownik nie wycofa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Przetwarzanie będzie niezbędne do nawiązania umowy w współpracę oferowaną przez Administratora.

IX. Wykaz powierzeń – powierzam przetwarzanie Twoich danych osobowych dostawcom usług, z których korzystam:

  • linuxpl.com H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań – przechowywanie danych osobowych na serwerze,
  • Google Inc. (Google Analytics), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA94043 – mierzenie ruchu na stronie, gdy zaakceptowałeś politykę cookies,
  • Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Czech Republic – analiza zachowań użytkowników na stronie, gdy zaakceptowałeś politykę cookies.

Wszystkie wymienione wyżej podmioty gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

X. Zmiany Polityki Prywatności

1.Perler Design zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

2.Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@perler-design.pl

3.Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2021 r.

You don't have permission to register
X